Over mij

Sinds maart 2014 zit ik namens D66 in de Utrechtse gemeenteraad.

Internationaal
Misschien heb ik niet de meest voor de hand liggende achtergrond voor de lokale politiek…
Na een studie aan de TU Delft werk ik inmiddels alweer 12 jaar in de ontwikkelingssamenwerking – eerst voor organisaties die zich bezighielden met projecten in Afrika en Latijns-Amerika (vooral op het gebied van ICT) en sinds 4 jaar als zelfstandig adviseur. Het is uitdagend werk, in een ingewikkelde context, waar je een lange adem voor nodig hebt. Maar het is ook inspirerend om met mensen te werken die onder heel lastige omstandigheden veranderingen voor elkaar krijgen.

Politiek
Politiek heeft me altijd geboeid. Een aantal jaren was ik landelijk voor D66 actief, onder meer als voorzitter van de thema-afdeling Internationale Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. De lokale politiek stond altijd wat verder van me af, tot ik in 2012 in Utrecht ging helpen met de campagne voor de landelijke verkiezingen. Ik ontmoette op straat veel mensen die iedere dag bezig waren met het beter en leuker maken van onze stad. En dat enthousiasme werkte aanstekelijk. In 2013 stelde ik me kandidaat voor de gemeenteraad.

Gemeenteraad
De afgelopen jaren heb ik me in de gemeenteraad beziggehouden met een brede portefeuille: Jeugd, Volksgezondheid, Welzijn, Diversiteit, Maatschappelijke Opvang en Asiel en Integratie. Het leukste aan het raadswerk is hoeveel het je leert over hoe de stad ‘werkt’. Die mensen die ik tijdens het campagnevoeren ontmoette zijn nog maar het topje van de ijsberg!

Ik heb enorm veel bezoeken afgelegd, spreek met mensen af om te horen waar hun werk om draait en in sommige gevallen kan ik ze dan ook nog een beetje verder helpen. Door die gesprekken zie je ook de grotere onderwerpen die om aandacht van de raad vragen. Op die manier heb ik de afgelopen jaren werk kunnen maken van zaken als plannen voor Integratie van nieuwkomers in Utrecht, een meer toegankelijke stad voor mensen met een beperking, voorkoming van discriminatie en radicalisering, verbetering van voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit op scholen en een aanpak voor dak- en thuisloosheid onder jongeren.

Voor meer over wat ik zoal heb gedaan en wat ik wil, kun je hier kijken.

Thuis
Naast dit alles ben ik 42 jaar, moeder van een dochter van bijna 7 jaar en samenwonend in Tuinwijk. Naast werken en politiek houd ik me graag bezig met het koken van uitgebreide maaltijden voor vrienden en familie en reizen met mijn gezin.

Wil je nog meer weten? Mijn CV op LinkedIn vind je hier