Wat deed ik en wat wil ik

Raadslid zijn is een van de meest bijzondere, soms vreemdste, maar zeker leukste rollen die ik ooit heb vervuld. De afgelopen jaren heb ik vooral veel werk gemaakt van het betrekken van Utrechters voor wie dat niet vanzelfsprekend is bij de stad, bij de politiek en bij D66. Maar met zo’n brede portefeuille komt er heel wat op je pad. Een aantal voorbeelden van waar ik me mee bezig heb gehouden:

  • Een plan voor integratie van vluchtelingen in Utrecht – op mijn initiatief kwam er een stadsgesprek over integratie en kwam er veel aandacht voor het betrekken van Utrechters en nieuwkomers bij het maken van plannen over hoe mensen het best kunnen meedoen in de stad. Maar ik besteedde ook aandacht aan de omwonenden van de nieuwe vluchtelingenopvang, om te zorgen dat de opvang ook voor hén wat opleverde. En ik maakte werk van zorg aan nieuwkomers, omdat zij meer risico lopen op gezondheidsachterstanden.
  • Brede aandacht voor een toegankelijke stad voor mensen met een beperking – ik organiseerde een expertmeeting over dit onderwerp, om te zorgen dat we niet alleen bij zorg, maar júist ook bij ruimtelijke onderwerpen (nieuwe gebouwen, de openbare ruimte) zorgen dat toegankelijkheid centraal staat. En natuurlijk blijven we op die onderwerpen continu aandacht vragen voor toegankelijkheid.
  • Een plan van aanpak voor dak- en thuisloze jongeren – een onderwerp waar ik een initiatiefvoorstel over maakte. Als het wordt goedgekeurd moeten alle instellingen en afdelingen van de gemeente gaan samenwerken om deze groep echt vooruit te helpen. Ze krijgen betere begeleiding en voorlichting en we gaan kijken naar passende huisvesting en oefenwoningen.
  • Voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit op scholen – het gebeurt nog lang niet overal en lang niet overal goed. Na mijn breed aangenomen motie gaat de wethouder in gesprek met scholen, aanbieders en experts om te kijken hoe we dit samen beter kunnen doen. Om discriminatie van LHBTIs tegen te gaan en ongewenst seksueel gedrag te vermijden.
  • Betrekken van jongeren bij de gemeenteraad – ik bedacht samen met andere raadsleden ‘Gast van de Raad’, waarbij vooral volwassenen zien hoe de gemeenteraad werkt. Maar het afgelopen jaar vroegen we ook (op scholen en op het stadhuis) expliciet aan jongeren om hún onderwerpen aan te dragen. Hun ideeën zetten we om in opdrachten aan het college, die hierdoor bijvoorbeeld aan de slag zijn met een freerunningbaan, een verkeersenquête onder jongeren en vrijwilligersprojecten voor jongeren.
  • Meer diversiteit in de gemeentelijke organisatie – onder meer door het invoeren van anoniem solliciteren, meer aandacht voor het belang van diversiteit en het zetten van concrete doelen maakt de gemeente nu (mede) op ons initiatief echt werk van diversiteit. Omdat de gemeente zo’n grote werkgever is, is dat belangrijk voor veel mensen in de stad. Daarbij is het natuurlijk belangrijk dat de gemeente het goede voorbeeld geeft.
  • En verder: een beter handhavingsbeleid voor coffeeshops, vluchtelingenopvang in Overvecht, genderneutrale toiletten in gemeentelijke gebouwen en het afschaffen van sekseregistratie op gemeentelijke formulieren, preventie van radicalisering, aanpak suïcide bij jongeren, Utrecht Shelter City en nog veel meer!

Er blijft de komende jaren nog veel te doen: nieuwkomers volwaardig laten meedoen en zorgen dat we het een beetje leuk en gezond houden met elkaar in een steeds drukker wordende stad. Zorgen dat mensen het vertrouwen houden in de politiek en het verder ontwikkelen van de stad met behoud van rafelrandjes en diversiteit. Ik wil me er heel graag nog een periode, met zoveel mogelijk andere D66ers, voor inzetten.