Liftoff

“Liftoff” is de naam van een aflevering van de serie “The West Wing” waarin hoofdpersoon CJ Cregg wordt gebombardeerd tot Chief of Staff. Ik voelde me deze week op mijn eigen bescheiden manier een beetje CJ – wat helemaal niet slecht is, want zij is een soort Wonderwoman voor ons vrouwelijke politieke junkies. Belangrijk om te vermelden is wel dat de aflevering voornamelijk gaat over hoe zij haar best doet haar hoofd boven water te houden op haar nieuwe werkplek. Niet dat ik een secret service detail op mijn balkon heb nu, maar het concept “stukkenstroom” is deze week wel duidelijk geworden. Of zoals in The West Wing: “Are these this week’s documents?” “This is this morning’s”.

Vorige week donderdag werden 45 raadsleden (waarvan 23, net als ik, nieuw) geïnstalleerd in de Raad. De dagen ervoor werden we ingewerkt door de Griffie, die hadden gezorgd dat alle hoofden van de gemeentelijke organisatie hun gezicht even lieten zien. Leuke kennismakingsgesprekken en een warm welkom. Zo belangrijk omdat ik (en ik ben waarschijnlijk niet de enige) mijn best ga doen om me razendsnel bekend te maken met een paar voor mij compleet nieuwe dossiers.

De installatie zelf was toch een memorabel moment: onze grote fractie in “onze” hoek van de raadszaal in de bankjes; familie en vrienden, soms nog meer gespannen dan de raadsleden-to-be en een mooie speech van de burgemeester, waarin hij nog even, in een ingetogen reactie op Wilders, “Utrecht als een open en tolerante stad met ruimte voor iedereen” aanhaalde. Geklop van instemming op alle banken. De belofte afleggen voor een zee van camera’s en dan een formele foto op het bordes. Helemaal echt.

En dan dus echt aan de slag – voor een groot deel net als in iedere andere nieuwe baan: Hoe krijg ik mijn e-mail aan de praat? Wat is de code voor het alarm? Waar is mijn postvak? Al what’s append bijna de PvdA fractiekamer binnenlopen. Gegoochel met toegangspassen en microfoons.

Soms niet als een ‘normale baan’: Stapels felicitatiekaarten en –mails van organisaties die refereren aan beleid dat ook voor mij helemaal nieuw is, een stroom schriftelijke vragen over eenden, graffiti, voetbal en jongerenwerk en natuurlijk mijn eerste commissie.

Op donderdag, precies een week na de installatie, mocht ik het woord voeren over Alcoholpreventie en –handhaving. Vragen stellen aan Victor Everhardt, de wethouder en aan burgemeester van Zanen over hoe je de leeftijd van jongeren in een supermarkt controleert en hoe de gemeente die controle vervolgens handhaaft. Hoe je de resultaten van preventie meet en hoe je ondernemers betrokken houdt. Hartstikke interessant en heel leuk om als relatieve leek in zo’n onderwerp te duiken en met zinnige vragen te proberen het uiteindelijke resultaat beter te maken.

We have liftoff!

Foto: Bas de Meijer
Foto: Bas de Meijer