Plofklas

klaslokaal Vandaag bieden boze leraren 45.000 handtekeningen aan aan de 2e kamer. Ze zijn de overvolle klassen waarin ze soms moeten werken meer dan zat.

D66 is dé onderwijspartij en de partij die het meest opkomt voor leraren – zij zijn tenslotte de sleutel tot goed onderwijs. Tijdens de discussies over het verkiezingsprogramma in Utrecht hebben we er intern nog wel over gedebatteerd: er is namelijk nooit onomstotelijk uit onderzoek gebleken dat kleinere klassen ook bijdragen aan betere studieresultaten voor leerlingen. Maar in overvolle klassen is het onrustiger en is er minder aandacht per leerling. En ‘plofklassen’ (zoals de leraren ze zelf noemen) verhogen wel de toch al hoge werkdruk voor leraren. Als we het belangrijkste werk van Nederland dus een beetje aantrekkelijk willen houden is het niet zo’n gek idee wat beter naar onze leraren te luisteren. Het amendement “Kleinere klassen” (zie hieronder) werd dan ook met grote meerderheid aangenomen tijdens de ledenvergadering van D66 Utrecht.

Het ministerie van onderwijs publiceerde maandag cijfers over de gemiddelde klassengrootte. Met een gemiddelde van 23,3 leerlingen lijkt het allemaal wel mee te vallen. “Gemiddelde klassengrootte” is alleen nogal een onzingetal. In de gemiddelde klassengrootte worden ook de klassen in piepkleine dorpsscholen meegenomen. En zo’n gemiddeld getal onthult dus weinig over de realiteit in het centrum van Utrecht, waarin sommige leraren moeten werken in klassen met (veel) meer dan 30 leerlingen.

Gelukkig zijn er wel degelijk mogelijkheden de klassen te verkleinen: dankzij D66 werd er in het najaarsakkoord een half miljard extra uitgetrokken voor beter onderwijs, om te investeren in docenten en andere vormen van lerarenondersteuning zoals conciërges en klassenassistenten. Ook in Utrecht gaat D66 zich inzetten om kleinere klassen de norm te maken: voor leerlingen en leraren!

“D66 wil investeren in het wegwerken van onderwijsachterstanden en inzetten op talentontwikkeling. Ieder kind heeft talenten en moet de kans krijgen die maximaal te ontplooien. Om dat te bereiken verdient elke leerling, van lagere school tot VMBO en gymnasium, het beste onderwijs van goede docenten. Onderwijs waarin de leerling centraal staat, met voor docenten voldoende tijd om les te geven in kleinere klassen.”
(Verkiezingsprogramma D66 Utrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014)