Week

‘Kost dat nou veel tijd, raadslid zijn?’. ‘Maar wat dóe je dan de hele dag?’ – vragen die steeds terugkomen. Dus daarom maar eens een (beetje lange) inkijk in mijn afgelopen week.

Maandag: Werk en Fractievergadering

Maandagochtend begint vroeg met regulier werk. Sinds de start van mijn raadswerk werk ik ook als zelfstandig ondernemer. Ik geef advies aan ontwikkelingsorganisaties over het meten van het effect van hun werk, vandaag doe ik een workshop bij een klant in Hilversum. Na afloop reis ik terug naar Utrecht voor nog een paar uur werk en het lezen van ons weekbericht voor de fractievergadering van vanavond. 13 fractieleden met een eigen mening vergt een strakke voorbereiding, daarom vatten alle woordvoerders ‘hun’ dossiers en standpunten samen in een weekbericht wat we tijdens de vergadering bespreken. Ik haal mijn dochter op van de crèche, eten en naar het stadhuis voor de fractievergadering om 20:00 uur. Deze week staat de raadsvergadering op het programma. Geen dossiers uit mijn portefeuille; we bespreken onder meer het bestemmingsplan van het Zandpad en de plannen voor onderwijshuisvesting. Het komt vrijwel nooit voor, maar we zijn binnen 1,5 uur door de punten heen. De rest van de tijd besteden we aan het voorbereiden van een sessie die we binnenkort willen doen met ‘onze’ wethouders – na 1,5 jaar kijken we binnenkort eens samen terug en vooruit op samenwerking en dualiteit. Valt niet mee om zoiets te plannen met zoveel knettervolle agenda’s, maar heel goed om wat reflectie in te kunnen bouwen.

 

Dinsdag: Raadsinformatieavond

Dinsdag is weer een gewone werkdag. Ik heb de komende twee maanden een grote opdracht; ik heb me daarom heilig voorgenomen werk en raad wat meer te scheiden en bijvoorbeeld werkbezoeken op de donderdag te plannen. Toch friemel ik er ook vandaag wat mails tussendoor. Aan het eind van de middag lees ik de stukken die mensen hebben opgestuurd voor de Raadsinformatieavond van vanavond: ze komen hun mening laten horen over een aantal verschillende stukken en het is goed vast een idee te hebben wat ze willen vertellen. Om 19:30 uur stromen eerst een aantal mensen binnen die over anti-discriminatie komen praten. Naast een aantal organisaties zijn er drie jongeren gekomen die vertellen over hun eigen ervaringen met discriminatie op de arbeidsmarkt. Ze geven dapper en open antwoord op alle vragen van de raadsleden.

Tussen de bedrijven door wordt duidelijk waarom de wethouder niet aanwezig is: er komen vanavond 200 asielzoekers aan in noodopvang ingericht in de Jaarbeurs. Heel goed nieuws, want de afgelopen maanden hebben we regelmatig gevraagd om snelle, tijdelijke opvang. Dat bleek lastig, maar met de nood zo hoog blijkt dat het toch kan en daar ben ik heel blij mee. Ik bel met onze woordvoeder voor een persbericht, maar voor we klaar zijn staan de volgende mensen klaar voor de Raadsinformatiebijeenkomst over opvang van daklozen. Naast organisaties zijn er veel cliënten zelf aanwezig, wat een mooi perspectief geeft op wat er goed gaat en wat beter kan. Na de bijeenkomst maken we snel het persbericht af en praat ik na met een paar van de aanwezigen van de avond. We horen veel pijnpunten van gedreven jongeren zelf over de opvang van jonge daklozen en besluiten spontaan met een aantal partijen tot het plannen van een werkbezoek om hier meer over te horen.

 

Woensdag: RTV Utrecht en noodopvang

Woensdagochtend werk ik vanaf het stadhuis, een handige plek want vlakbij de school van mijn dochter. Tussen telefonisch overleg met een opdrachtgever door staat RTV Utrecht voor de deur om onze mening te horen over de opvang van de asielzoekers. Zo’n reactie blijft altijd beperkt tot een paar quotes en ik ben nooit een oneliner koningin geweest, maar het staat er zo op. De middag hangt aan elkaar van balletles van dochter, boodschappen, samen op de bank en een aantal snelle mails. Het wordt ook duidelijk dat er die avond al vroeg een Informatiebijeenkomst is over de opvang van asielzoekers voor de buurtbewoners. Mijn vriend moet vanavond zelf overwerken, dus bel ik de oppas of ze eerder kan komen en dochter en ik halen, heel feestelijk, friet.

CPCgagAWgAA-jwVDe bijeenkomst in de Jaarbeurs is vol en heel positief. De opvangorganisaties COA, de politie en de wethouder geven antwoord op alle vragen. Heel veel mensen willen weten hoe ze kunnen helpen, maar ook de mensen met zorgen krijgen eerlijk antwoord. Er zijn nog meer raadsleden van ander partijen en we praten nog snel even na met elkaar en de ambtenaren. Daarna snel op de fiets naar de afdelingsvergadering van D66. De afdeling Utrecht heeft inmiddels zo’n 1700 leden en is zeer actief. Er zijn vanavond zelfs een aantal moties die uitgebreid besproken worden. Na afloop gesprekken met verschillende leden over zorg voor daklozen en natuurlijk (weer) de opvang van asielzoekers. Het is gezellig en ik ben pas om half 1 thuis. Niet handig met het oog op de volgende dag… 🙂

 

Donderdag: Afspraken en Raadsvergadering

Donderdag de reguliere hectiek in de ochtend: brood, schooltas, waar zijn je schoenen en een ladder in mijn kous nét voor ik de deur uit stap. Dochter is nog net op tijd op school en ik ga naar het stadskantoor waar ik vandaag een aantal afspraken heb – een groepje ambtenaren houdt mij en de woordvoerder van de PvdA op de hoogte van de voortgang van een aangenomen motie over Anoniem Solliciteren (een proef die de gemeente op initiatief van de raad binnenkort gaat uitvoeren) en over een aantal andere actiepunten op het gebied van diversiteit in de gemeente. Ik maak kennis met de nieuwe beleidsadviseur LHBT van de gemeente en spreek met mensen uit de stad over anoniem solliciteren. Tussendoor doe ik veel mail en leg ik de hand aan een plan voor een inspraakavond voor jongeren – een idee van D66 en Student&starter.

CPH1X72WgAAPkTfAan het eind van de dag langs de opvang van mijn dochter, waar de kinderen op een markt spullen verkopen waarvan de opbrengst naar Vluchtelingenwerk gaat – mooi om te zien hoe het leeft in de hele stad! Vriend en dochter gaan naar huis, ik haal wat te eten en ga naar het stadhuis waar we met de fractie de raadsvergadering voorbespreken. We besteden vooral tijd aan de moties van andere partijen: wat willen we steunen, wat niet. Over één motie is veel discussie – tot in de raadsvergadering wordt hij aangepast en besproken. Zoiets kost als woordvoerder altijd veel energie, vooral als je tussendoor zelf nog gewoon het woord moet voeren. Deze keer kan ik alleen aan de zijlijn een beetje helpen. Verder nemen we tijdens de raadsvergadering afscheid van een enorm leuke collega van de SP en wordt zijn opvolger geïnstalleerd. Aan het eind van de vergadering ben ik doodop – voor mijn vanavond geen drankje in De Zaak!

 

Vrijdag: Bijpraten en werk

Vrijdag is voor de raad altijd een relatief rustige dag: geen afspraken ’s avonds en weinig mail overdag. Ik heb een bijpraat-afspraak in de ochtend met iemand uit de stad. We drinken een kop koffie en bespreken anti-discriminatie, diversiteit in het culturele aanbod in de stad en radicalisering. Echt fijn als mensen je zo kunnen ‘voeden’ met wat er speelt!

De rest van de dag hard aan het werk voor mijn opdrachten en aan het eind van de dag een biertje met mijn vader die de hele middag op mijn dochter heeft gepast. Weekend!

 

Weekend!

Voor het eerst in wéken staan er dit weekend geen raadszaken op de agenda. Ik maak dus alleen een nieuw weekbericht, kijk wat stukken door en kom een beetje bij. Volgende week staan er weer genoeg commissies en afspraken op de rol!